Mesajımız

 

MDN İlhamına Hoş Geldiniz

İster halihazırdaki ya da müstakbel partnerimiz, ister sadık ya da potansiyel müşterimiz, veyahut sadece meraklı bir ziyaretçi olun, sitemize hoş geldiniz sefa getirdiniz. 

MDNspiration ya da MDN İlhamı, kurucusunun profesyonel serüveninden ve manevi dünyasından kaynaklanan kritik tahlillerin uyumlu bir birleşimidir. Yılların deneyimi, engin profesyonel ilişkiler ağı, ihtiyaçların ve fırsatların titiz analizi, hayal ve tutku, vizyon ve cesaret, ve inanç, tüm bunlar Middle East Development Network’ü vücuda getirmek için ahenk içinde bir araya gelmiştir. Aynı zamanda bu serüvenin bir ilham kaynağı ve bir başlangıç noktası olan büyüleyici ve masalımsı bir kuruluş hikayesi de var: Üç Üzüm Tanesi, gizemli tarihi bir vaka ya da esatirden bir efsane olup adeta Mevlana’nın “Rüyasında Gördüğü Defineyi Mısır’a Aramaya Giden Adamın Hikayesi”ni ya da Paulo Coelho’nun “Simyacı”sını yankılar.

MDN, “bir başka danışmanlık şirketi” olmanın çok ötesinde iddialı bir hedef güderek aslında değişimin aktörü olmaya adaydır. Kuruluşumuzun arzusu, iyi yönetişim, dengeli ekonomik kalkınma ve barışçıl diplomasi yoluyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesini, barışın ve refahın, adaletin ve insanî kalkınmanın diyarı haline getirmek için somut bir katkı yapabilmektir. 

 
 
İlhamlarımızla, 
Murat Daoudov 
MDN Başkanı 
 
MuratDaoudov